Gerda de Bruijne-Duinmaijer | Kooglaan 101 | 1911 TD Uitgeest | Tel: 025-314930 | Mobiel: 06-20960294 | KvK: 34378088
Mensendieckpraktijk Uitgeest

Iets over mijzelf:

Ik ben sinds 1982 afgestuurd als Oefentherapeut Mensendieck en ik ben toen direct gestart met Mensendieckpraktijk Uitgeest. Daarnaast heb ik nog bijna 3 jaar gewerkt als oefentherapeut Mensendieck Op Noorderhaven bij mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 1985 werk ik alleen nog in de praktijk in Uitgeest. Sindsdien heb ik diverse bij- en nascholingen gevolgd. Zo kunt u bij mij ook terecht voor adem- en ontspanningsoefeningen. Ik heb lessen gevolgd voor balans en stabiliteitstraining. Naast algemeen oefentherapeut heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling voor chronisch-pijn-patiënten en volg daarvoor nog regelmatig cursussen waarvoor in 2015 de scholing voor oefentherapie bij slaapproblemen en in 2016 nog de cursus Mindfulness Based Approaches bij Chronische Pijn. Jaarlijks komen wij meerdere keren bijeen met collega`s uit de regio van het netwerk Chronische Pijn. Verder ben ik jaren actief geweest binnen de VvOCM ( Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck Cesar) met name binnen de regio. De laatste 8 jaar tot 2017 ben ik regiomanager van de regio Noord-Holland geweest. En heb voor deze functie gekozen omdat ik het belangrijk vond dat de regio van de oefentherapeuten in NH goed onderling op de kaart gezet moest worden om op deze manier beter met andere disciplines in de regio te kunnen overleggen. Samenwerking binnen de gezondheidszorg is erg belangrijk. Ik zit in de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Oefentherapeuten van DOKH om samen met hun de scholing voor de regio samen te stellen voor de oefentherapeuten en mogelijk Multi disciplinair. Samen met verschillende collega`s participeer 6 keer per jaar in een intercollegiaal overleg. Dit doen wij al meer dan 20 jaar. ( IOM/C Zaanstreek/Waterland/Uitgeest ) Samen hebben wij het samenwerkingsverband Beweegwijze opgericht. Met collega`s uit het gebied Midden Kennemerland ( Beverwijk/Heemskerk/ Castricum/Limmen en IJmuiden ) hebben wij het samenwerkingsverband Oefentherapie IJmond -Noord opgericht. Per jaar komen wij geregeld bij elkaar en bespreken de PR binnen ons gebied en organiseren met elkaar een thema voor de week van de Oefentherapie. Binnen Uitgeest heb ik mij samen met andere vrouwen die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg en een eenmanspraktijk hebben in Uitgeest Combi4Health opgericht. Onderling wisselen wij bijzonderheden over ons werk uit, Zodat wij patiënten/ cliënten door kunnen sturen naar andere disciplines. Vanuit het Medisch Centrum Molenstraat, ben ik aangesloten bij het mulkti disciplinair chronisch pijn-traject. De doorverwijzing daarvan gaat via de huisarts en de POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts). Ik ben lid van de vereniging (VvOCM) en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. (Hiervoor wordt elke 5 jaar nagegaan of er voldoende bij- en nascholingen zijn gedaan en er ook andere punten zijn behaald). Verder ben ik lid van het landelijk Netwerk Chronische Pijn Oefentherapeuten en ben ik geregistreerd Slaap oefentherapeut bij Slaap- Slim.

Gerda de Bruijne-Duinmaijer

Oefentherapeut Mensendieck