Gerda de Bruijne-Duinmaijer | Kooglaan 101 | 1911 TD Uitgeest | Tel: 025-314930 | Mobiel: 06-20960294 | KvK: 34378088
Mensendieckpraktijk Uitgeest

Wat is het verschil tussen oefentherapie Cesar en Mensendieck?

Marie Cesar was een leerling van Bess Mensendieck die na haar opleiding tot oefentherapeut- Mensendieck een eigen visie ontwikkelde. Zij vond de methode te statisch, wilde meer gebruik maken van hogere tempo's en ritmes. Een groot verschil is dat de Cesar therapeut de oefeningen voordoet. Een oefentherapeut-Mensendieck geeft daarentegen een mondelinge instructie. Nog steeds zijn er echter veel overeenkomsten tussen Mensendieck en Cesar.

Wat is het verschil tussen fysiotherapie en oefentherapie-Mensendieck?

De fysiotherapeut behandelt mensen d.m.v. het gebruik van fysische technieken. Door UKG en interferentieapparaten bijvoorbeeld. Massage wordt toegepast bij klachten waarbij spieren een te hoge spanning hebben. Een fysiotherapeut geeft zo nodig ook oefeningen, maar dit is vaak slechts een klein deel van het gehele behandelprogramma. De fysiotherapeut volgt vaak bij het geven van oefeningen een behandelprotocol, maar werkt niet met de principes van de methode Mensendieck. Een oefentherapeut- Mensendieck laat de patiënt actief werken. Ze werkt met spiegels, zodat iedere spierspanning en gewrichtsbeweging goed is te zien. De oefentherapeut-Mensendieck volgt geen behandelprotocollen. Niets is standaard, het oefenprogramma is altijd maatwerk. Voor iedere patiënt/cliënt is er sprake van een individuele aanpak waarbij bewustwording van de patiënt centraal staat.

Waarom is alleen massage vaak niet voldoende bij klachten?

Het nadeel van massage is dat het vaak kortdurend effect heeft. Er wordt immers niets aan de oorzaak van de klacht gedaan. Met behulp van een analyse van het houdings- en bewegingspatroon wordt door de oefentherapeut naar de oorzaak gezocht die aan de klacht ten grondslag ligt om daar vervolgens voor zover mogelijk iets aan te doen. Massage kan soms wel ondersteunend werken om een vicieuze cirkel te doorbreken.

Wordt de therapie vergoed?

Ja, oefentherapie-Mensendieck wordt door alle ziektekostenverzekeraars vergoed. De eerste 18 behandelingen worden (door DSW) vergoed. Ook andere verzekeraars vergoeden meestal 18 behandelingen per kalenderjaar. Bent u particulier verzekerd, dan worden de eerste 9 behandelingen na verwijzing van een huisarts of specialist vergoed. Daarna kan het nodig zijn een verlengingsformulier voor de overige behandelingen in te vullen. Wanneer uw aandoening voorkomt op de lijst van chronische aandoeningen van minister Borst, gelden er andere regels. Raadpleeg altijd van tevoren uw oefentherapeut en/of ziektekostenverzekeraar over de vergoedingen. Dit kan misverstanden voorkomen.

Kan ik mijn houding nog verbeteren op mijn leeftijd?

Ja, het is mogelijk om nog op vergevorderde leeftijd actief bezig te zijn met uw houding en manier van bewegen. Of uw houding ook dusdanig gecorrigeerd kan worden zoals u wenst hangt van vele factoren af. De leeftijd is er slechts één van. Juist bij het ouder worden is het van belang uw lichaam soepel en sterk te houden. Wanneer u regelmatig oefent en gezond en bewust blijft bewegen, zult u daar zeker baat bij hebben. Heeft u nog vragen hierover, wendt u dan tot een oefentherapeut.

Is het ook geschikt voor kinderen?

Ja, soms wordt door een schoolarts geconstateerd dat er een houdings- of ontwikkelingsprobleem (scoliose, kyfose, lordose) is. Het kind wordt dan naar de huisarts verwezen en deze zal adviseren om naar een oefentherapeut-Mensendieck te gaan. De meeste kinderen die wij in de praktijk zien zijn minimaal 10 jaar oud.

Komt u ook op de werkplek kijken?

Wanneer de klachten sterk gerelateerd zijn met de werkomstandigheden kan een bezoek van een oefentherapeut-Mensendieck aan de werkplek nuttig zijn. De therapeut kan aanwijzingen geven hoe een werkplek ergonomisch verbeterd kan worden. Daarnaast is het zinvol om de geoefende werkhoudingen en bewegingen op de werkplek te herhalen met de therapeut erbij. Zij kan eventuele knelpunten signaleren en correcties geven.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Dit hangt af van de gestelde diagnose, de fysieke mogelijk- en onmogelijkheden maar ook van de motivatie en inzet van de patiënt. In overleg met de therapeut kan hier meestal wel duidelijkheid over verkregen worden.

Kan ik ook therapie aan huis krijgen?

Ja, dat kan als uw (verwijzend) arts hiermee instemt. Dit gebeurt bijvoorbeeld na een operatie. De oefentherapeut komt bij u aan huis. Zij kan u ook leren lopen met hulpmiddelen, zoals een rollator of een kruk, waarbij eerst de juiste hoogte wordt ingesteld.

Frequently Asked Questions

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over de oefentherapie Mensendieck.