Gerda de Bruijne-Duinmaijer | Kooglaan 101 | 1911 TD Uitgeest | Tel: 025-314930 | Mobiel: 06-20960294 | KvK: 34378088

Samenwerkingsverbanden

Mensendieckpraktijk Uitgeest
Als Oefentherapeut Mensendieck participeer ik al jaren in een intercollegiaal overleg. Gemiddeld komen wij 4-6 keer per jaar bij elkaar. Verder heb ik mij verenigd in onderstaande samenwerkingsverbanden.

Beweegwijze

Beweegwijze is een samenwerkingsverband van 7 Oefentherapeuten Mensendieck/Cesar uit de regio Purmerend, Zaanstad en Uitgeest, die elkaar al ruim 20 jaar goed kennen. Allemaal zijn wij ervaren therapeuten en leveren in onze eigen (eerstelijns) praktijken persoonsgerichte, laagdrempelige zorg van goede kwaliteit. Wij werken al vele jaren in onze praktijk, en hebben hierdoor een groot netwerk met andere eerste- en tweedelijns disciplines. Deze jarenlange werkervaring en samenwerking binnen Beweegwijze heeft voor de patiënt een grote meerwaarde. We kunnen altijd terugvallen op een collega van ons samenwerkingsverband. Dat geeft een veilig gevoel omdat aanvullende expertise voorhanden is. Ieder van ons heeft in de loop der tijd eigen specialisaties/affiniteiten ontwikkeld. Hierdoor kunnen we elke patiënt de zorg bieden die bij hem/haar past! Zo zijn er binnen ons samenwerkingsverband onder andere experts op het gebied van myofeedback, hyperventilatie en andere stressgerelateerde klachten, zwangerschapsgerelateerde klachten, chronische pijn, incontinentie, scoliose en sport. Onze behandelingen gaan altijd uit van de hulpvraag van de patiënt. Samen zoeken we naar de houdings/bewegings/spannings gewoonten die de klachten kunnen veroorzaken of in stand houden. Bewustwording van de houding en beweging in het dagelijks leven is een essentieel onderdeel van de behandeling. Zo leren we de patiënt het zélf te doen! Omdat ieder mens anders is, is ook de behandeling van elk persoon anders. Door onze samenwerking kunnen wij nog beter inspelen op de specifieke vraag van elk individu. Web-site Beweegwijze

Oefentherapie IJmond Noord

Oefentherapie IJmond Noord is een samenwerkingsverband van een aantal enthousiaste Cesar- en Mensendiecktherapeuten, werkzaam in de regio IJmond Noord: Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Web-site Oefentherapie IJMond Noord

Combi for Health Uitgeest

Combi4health-Uitgeest is een netwerk van vrouwelijke ondernemers in de aanvullende zorg in Uitgeest. We zijn eigenaressen van een één mans(vrouws)zaak en hebben onze krachten en kwaliteiten gebundeld in het netwerk. Onze doelstelling is om onze multidisciplinaire expertise uit te wisselen, elkaar te informeren over interessante ontwikkelingen op ons vakgebied en ons gezamenlijk te presenteren c.q. contacten te leggen richting verwijzers en belangstellenden. Faceboek pagina