Gerda de Bruijne-Duinmaijer | Kooglaan 101 | 1911 TD Uitgeest | Tel: 025-314930 | Mobiel: 06-20960294 | KvK: 34378088
Mensendieckpraktijk Uitgeest

Gezond bewegen kun je leren!!!

Oefentherapie-Mensendieck richt zich in de behandeling op het verbeteren van houdings- en bewegingsmogelijkheden, met als doel het bevorderen van gezond bewegingsgedrag. Oefentherapie-Mensendieck onderscheidt verschillende doelgroepen. Te weten: * Cliënten zonder pijn klachten * Patiënten met klachten van voorbijgaande aard * Patiënten met blijven klachten / problemen Als oefentherapeut-Mensendieck stellen wij voor elke patiënt een oefenprogramma 'op maat' op. Dit individuele behandelplan houdt rekening met de fysieke en mentale conditie van de patiënt en met zijn of haar omstandigheden. Er wordt naar gestreefd de patiënt zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. De oefeningen die worden gegeven zijn mobiliseren, spierversterkend en vooral gericht op bewegen in het dagelijks leven. Waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan ontspanning en ademhaling. Kenmerkend is dat er steeds aandacht is voor de totale statiek en de algehele manier van bewegen. De kracht van Oefentherapie-Mensendieck is dat lichamelijk oefening niet allen gereserveerd is voor bijvoorbeeld spierversterking en mobiliteitsvergroting. De patiënt ondergaat door cognitieve en proprioceptieve ervaring een attitudeverandering en raakt sterk betrokken bij de behandeling. De patiënt leert op deze wijze zijn of haar houding en manier van bewegen zelfstandig te analyseren, te corrigeren en het geleerde toe te passen in het dagelijkse handelen. Houding en beweging worden zo binnen de eigen verantwoordelijkheid gebracht. Uiteindelijk kan de patiënt door het verkregen inzicht, het vernieuwde lichaamsgevoel en de veranderende lichaamshouding eventuele klachten begrijpen, opvangen en voorkomen.

Wie kunt u verwijzen naar een oefentherapeut-Mensendieck?

Kinderen en tieners.

Kinderen en tieners worden vaak doorverwezen wanneer is sprake is van groeistoornissen of sensomotorische problematiek. Te denken valt aan een slechte houding, afwijkend looppatroon, afwijken motoriek en aandoeningen aan bijv de wervelkolom. Maar ook hoofdpijnklachten komen bij deze groep vaker voor dan men denkt.

Volwassenen.

Veel pijnklachten ontstaan tijdens of na dagelijkse werkzaamheden. Vaak gaat het om surmenageklachten die veroorzaakt worden door een verkeerde werkhouding, weinig "allround" lichaamsbeweging of gewenning aan bepaalde bewegingspatronen. De oefentherapeut leert de patiënt zijn of haar houding en manier van bewegen te verbeteren (zowel in thuis- als werksituatie) waardoor de klacht vermindert. Is er sprake van blijvende pathologie, dan leert de patiënt zo om te gaan met de klacht, dat het functioneren in het dagelijks leven wordt geoptimaliseerd.

Ouderen.

Oefentherapie-Mensendieck leent zich, door haar totale benadering en individuele karakter, uitstekend voor het begeleiden van de ouder wordende mens bij het gezond en verantwoord blijven bewegen tijdens de activiteiten van het dagelijks leven.

Thuiszorg.

Een speciaal aandachtsgebied in de huidige gezondheidszorg is de thuiszorg. De oefentherapeut- Mensendieck leert de patiënt hoe hij of zij in de thuissituatie en tijdens de activiteiten van het dagelijks leven zo lang mogelijk optimaal kan functioneren.

Wanneer is verwijzing zinvol?

Is een patiënt bereid zelf iets te doen aan de bestaande pijnklachten of houdingsproblemen? Of acht u het raadzaam uw patiënt tips en adviezen mee te geven voor een goed houdings- en bewegingspatroon? Dan is verwijzing zeer zeker zinvol! Want oefentherapie helpt bij: * het voorkomen van klachten in houding en beweging * het doen verminderen van bestaande klachten * het leren omgaan met klachten * acute of chronische klachten van het bewegingsapparaat * het leren omgaan met spanningsgerelateerde klachten Hieronder vindt u een overzicht van veel voorkomende verwijsindicaties: Neurologische aandoeningen: * cervicaal syndroom / brachialgie * ischialgie / radiculaire syndromen * H.N.P (conservatief, pre- en postoperatief) * migraine * C.V.A. * M. Parkinson * Multiple Sclerose * Whiplash Orthopaedische aandoeningen: * houdingsanomalieen * degeneratieve afwijkingen * groeistoornissen * standsafwijkingen van gewrichten * thoracic outlet syndrome * surmenage * hypermobiliteit * contracturen * revalidatie na traumata en chirurgische ingrepen * osteoporose Reumatologische aandoeningen: * reumatoide arthritis * arthrosis deformans * M. bechterew * Fibromyalgie Gynaecologische aandoeningen: * zwangerschapsproblematiek * bekkenbodemproblematiek * bekkeninstabiliteit Spannings- en overbelastingsgerelateerde klachten: * stress, hyperventilatie, spierspanningshoofdpijn * lumbago * cervicobrachialgie * RSI Luchtwegaandoeningen: * CARA * ademhalingsinsufficiëntie

Artsen/Verwijzers

Deze pagina is speciaal bestemd voor artsen en verwijzers.